Корпорація

У лютому 2009-го минуло 10 років з часу заснування Корпорації «Енергоресурс-інвест». Корпорацію створено внаслідок cтруктурного об'єднання виробничих і наукових організацій, задіяних до виконання інвестиційного проекту Державного інноваційного фонду  «Регіональний центр теплогідроізоляції труб теплових мереж». Цей проект був підтриманий урядом та Державним інноваційним фондом України, а його успішна реалізація наприкінці 90-х років започаткувала нову вітчизняну галузь - виробництво попередньоізольованих спіненим поліуретаном труб і фасонних елементів для підприємств теплової енергетики.

З перших днів роботи Корпорація взяла курс на високу якість продукції, розширення її номенклатури та зниження собівартості. Це стало можливим завдяки нарощуванню виробничих потужностей, налагодженню власного виробництва необхідних матеріалів й комплектуючих, подальшому інвестуванню в нові технології та розвиток суміжних напрямків діяльності.

«Енергоресурс-інвест» одним з перших в Україні впровадив у виробництві систему контролю якості продукції у відповідності ДСТУ ISO 9001, а згодом підтвердив її відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000  та ДСТУ ISO 9001:2001. В 2009 році система управління якістю пройшла ресертифікацію на відповідність новій версії стандарту - ISO 9001:2008. Вся продукція Корпорації є сертифікованою в системі УкрСЕПРО.

Така виробнича стратегія дозволила підприємству швидко налагодити виробництво високоякісної продукції за доступними цінами, утвердитися на вітчизняному ринку і витіснити з нього зарубіжні компанії-конкуренти. При цьому Корпорація повсякчасно надавала технічну допомогу в створенні аналогічних підприємств в інших регіонах України.

Корпорація «Енергоресурс-інвест» першою в Україні та СНД освоїла виробництво ізольованих сильфонних компенсаторів, термоусадкових та електрозварних муфт для ізоляції зварних з'єднань трубопроводів, багатошарових поліетиленових оболонкових труб, прогресивну технологію спінювання поліуретанової системи циклопентаном, що відкрило додаткові можливості у зменшенні тепловтрат.

За короткий час Корпорація «Енергоресурс-інвест» увійшла в число найбільших підприємств Європи свого профілю і виготовляє та поставляє повну номенклатуру виробів для підземної і надземної прокладки магістральних та розподільчих теплових мереж. Щорічний приріст реалізації продукції складає 30-40%.

Серед важливих досягнень останніх років є також: розробка оригінальних технологій виробництва великогабаритних (діаметром до 10 м) полімерних труб і різних за формою конструкцій з пустотілою ("стільниковою") будовою стінки: резервуарів, колодязі, водонапірних колон, фільтрів-поглиначів, сепараторів жирів та нафтопродуктів; виготовлення автоматизованих станцій біологічного очищення промислових і побутових стоків;  установок очистки природних вод для питного водопостачання.

Для реалізації масштабних проектів в Корпорації створено один з найбільших у західному регіоні проектних центрів, нарощує потужності будівельно-монтажне підприємство. Над впровадженням перспективних технологій і устаткування працюють відділ нової техніки та науково-технічна лабораторія, атестовані вимірювальна лабораторія і лабораторія контролю зварних з'єднань. Їхня робота тісно пов'язана і доповнюється співпрацею з провідними науковими закладами країни.

Сьогодні потужний виробничо-технічний комплекс Корпорації об'єднує чотири підприємства. Його виробничі потужності розташовані на площі понад 20 га. На підприємстві працює понад 600 кваліфікованих працівників (в т.ч. понад 90 - інженерно-технічний персонал з них 10 - кандидатів та докторів наук).

Усе це дає можливість колективу Корпорації «Енергоресурс-інвест» виконувати роботи найвищої складності в галузях теплопостачання, водопостачання, водовідведення та очистки стоків.

Визнанням високої конкурентноздатності продукції Корпорації - є її успішна робота не тільки на ринку України, але й в країнах Європи і СНД (Литва, Румунія, Польща, Болгарія, Словаччина, Нідерланди, Росія, Казахстан, Білорусь, Молдова...), неодноразові перемоги в тендерах Світового Банку реконструкції та розвитку, інших міжнародних фінансових організацій, як в Україні так і за кордоном, визнання та нагороди державними та громадськими організаціями.