Фільтри-поглиначі для РЧВ

Фільтри-поглиначі повітря використовуються в парках резервуарів питної води для очищення від пилу повітря, яке попадає в один або групу резервуарів при зниженні рівня води в них. Типове проектне рішення передбачає розміщення фільтра і запірно-регулюючої арматури в окремому надземному приміщенні, яке будується в санітарній захисній зоні РЧВ.

 

1 – вентиляційний патрубок
2 – фільтр грубої очистки
3 – касета з фільтром
4 – зворотній клапан
5 – вхідний і вихідний патрубок для повітря
6 – патрубок зливу конденсату
 

Корпорацією «Енергоресурс-інвест» запропоновано розмістити фільтр у вертикальному напівзаглибленому колодязі, де протягом року зберігається постійна невисока температура, при якій влітку на фільтрі добре конденсує тепле повітря, а взимку не замерзає конденсат від холодного повітря. Напівзаглиблений варіант знижує вартість матеріалів і об’єм земляних робіт за рахунок неглибокого розташування дренажу і повітропроводу. В якості фільтруючого субстрату згідно ТПР в касету засипається щебенева суміш відповідної фракції або сучасні полімерні матеріали. Для запобігання попадання в резервуари забрудненого повітря заміну фільтруючої касети або самого фільтруючого елемента рекомендуємо проводити під час заповнення резервуарів водою, коли повітря з них витискається.